Thursday, March 4, 2010

Hukuman Sebat

بسم الله الرحمن الرحيم

الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Perlaksanaan Hukuman Sebat : Mengikut Hukum Syara' di Malaysia Cabaran dan Halangannya.

1. Menurut Islam, hukuman yang dijatuhkan ke atas penjenayah yang terbukti bersalah adalah satu proses penyucian dosa yang dilakukannya. Pesalah yang menjalani hukuman syariah dikira bersih daripada dosa.


2. Jenayah menurut Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam al-Sultaniyyah adalah merujuk kepada segala bentuk kesalahan yang melanggar batas syariah yang boleh dihukum sama ada qisas, hudud atau takzir. Demi menjaga kemuliaan agama, nyawa, akal, harta dan maruah, Islam telah menetapkan setiap kesalahahan syariah mestilah dihukum.

3. Objektif hukuman jenayah Islam adalah untuk menjadi pembalasan, langkah pencegahan supaya penjenayah menjadi serik dan insaf, masyarakat gerun untuk melakukan jenayah, serta proses pemulihan. Merujuk kepada jenayah arak secara khusus, minum arak adalah sebagai salah satu jenayah hudud adalah merupakan dosa besar dan pencetus kerosakan hidup manusia. Justeru hukuman kepada pelakunya adalah sangat berat iaitu sebatan yang menjadi Ijmak di kalangan para ulamak.

4. Cuma ulama berbeza pendapat jumlah sebatan. Ada yang mengatakan 80 sebatan, iaitu menurut pendapat Imam Malik, Abu Hanifah dan satu riwayat daripada Imam Ahmad. Imam Syafie dan satu pendapat daripada Imam Ahmad pula mengatakan kadar hukumannya adalah 40 sebatan. Menrut Imam Syaukaniy dalam kitab Nail al-Autar, jilid 7, (ms 249), alat sebat yang boleh digunakan selain daripada rotan ialah pelepah tamar, kasut, hujung, kain dan tangan.

5. Keistimewaan hukuman sebat menurut hukum syarak secara jelas telah dihuraikan di bawah Seksyen 136 Enakmen Pentadbiran Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang 1982 (pindaan1987), Enakmen Tatacara Jenayah Syariah 2002 melalui Seksyen 125 dan 126 Enakmen itu. Antara lain seksyen ini menerangkan alat sebatan yang digunakan dan cara perlaksanaan hukuman sebat dijalankan.


1. Alat sebatan yang digunakan hendaklah diperbuat daripada rotan atau ranting kecil yang tiada ruas atau buku dan panjangnya tidak melebihi 1.22 meter dan tebalnya tidak melebihi 1.25 cm.

2. Kalau pesalah itu hamil, hukuman itu hendaklah dilaksanakan selepas 2 bulan dia melahirkan anaknya.

3. Pesalah hendaklah diperiksa tahap kesihatannya oleh Pegawai Kesihatan Kerajaan.

4. Hukuman sebat itu hendaklah dengan kehadiran Pegawai Perubatan Kerajaan.

5. Sebatan tidak boleh kena muka, kepala, perut, dada atau bahagian sulit.

6. Pesalah lelaki disebat berdiri manakala perempuan disebat dalam keadaan duduk.
7. Sebatan hendaklah dijalankan dengan kekuatan sederhana iaitu tukang sebat tidak boleh mengangkat tangannya melebihi kepala supaya tidak melukakan kulit pesalah.

8. Pegawai Perubatan Kerajaan akan memperakukan sama ada pesalah itu masih boleh menerima sebatan atau ditangguhkan untuk baki sebatan.

9. Pesalah hendaklah memakai pakaian mengikut Hukum Syarak.
10. Selepas mengenakan satu sebatan,tukang sebat hendaklah mengangkat alat sebatan ke atas dan tidak menariknya.


6. Antara isu yang ditimbulkan adalah bilangan maksima 6 sebatan yang boleh dikenakan terlalu jauh dengan jumlah yang ditetapkan oleh Allah (lihat cara perlaksanaan hukuman sebat oleh penjara). Namun secara dasarnya, walau berapapun jumlah yang boleh dijatuhkan ianya wajib dilaksanakan kerana itulah kemampuan Mahkamah Syariah. Baki yang diluar bidangkuasa yang diberikan maka tinggalkanlah kepada penggubal dan mereka yang meluluskan undang-undang menanggung dosanya. Kaedah Feqah menyebutkan; Apa yang tidak mampu dilakukan semuanya maka janganlah ditinggalkan kesemuanya.


7. Buruk sangka terhadap hukuman ini sebenarnya masih menebal kerana masyarakat melihat beberapa kes yang terjadi di negara-negara tertentu sebagaimana yang dilaporkan berlaku di Lembah Swat, Pakistan pada awal bulan ini. Iaitu apabila seorang remaja perempuan disebat, sama ada dengan rotan atau kayu oleh anggota Taliban sebanyak 34 kali hanya kerana menemui seorang lelaki bukan muhrim.


8. Islam sebenarnya memperuntukkan hukuman rotan kepada dua jenis kesalahan syariah iaitu hudud dan takzir. Hudud melibatkan hukuman kesalahan-kesalahan seperti persetubuhan haram atau zina, tuduhan qazaf dan minum arak.


9. Sementara takzir yang bermakna hukuman yang menjadi pengajaran dengan menjadikan rotan merupakan hukuman utama dalam kesalahan-kesalahan takzir yang serius.

10. Rotan adalah satu bentuk hukuman yang berkesan terutama kepada penjenayah-penjenayah yang merbahaya dan didapati sudah sebati dengan kesalahan-kesalahan tersebut.

dipetik dari Ust Nasrudin Hasan At Tantawi.

0 comments:

Post a Comment